Wat is Kiwanis ?

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie die zich inzet om de wereld te veranderen, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap.

Kiwanis is een internationale organisatie van autonome clubs, waarin mensen met de meest uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten. Onder het motto "We Build" streven de Kiwanis clubs naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Deze acties hebben vaak een plaatselijk karakter; zij kunnen zich echter ook uitstrekken tot regionale, nationale en zelfs internationale projecten.

De clubs proberen vooral daar met raad en daad te ondersteunen waar overheid en hulporganisaties geen bijdrage kunnen leveren.

De wil om snel, individueel en wars van bureaucratie te helpen motiveert het werk van Kiwanis.

Ontstaan

Kiwanis werd opgericht te Detroit, Michigan, op 21 januari 1915 door een professionele organisator, Allen Browne. De eerste Kiwaniër was handelaar en kleermaker, Joseph Prance.
Oorspronkelijk was de naam "Orde van Weldadige Broeders" en het doel dat ze nastreefden was een gelijke voorkeursbehandeling in het beroeps- en zakenleven.
De eerste Kiwaniërs lieten van zich horen maar dreven niet echt handel. In de plaats begonnen zij aan dienstverlening - zonder oogmerk van persoonlijk belang - aan anderen die het minder goed hadden.

Naam

In hetzelfde jaar werd de naam veranderd in "Kiwanis", dat afgeleid werd van de term "Nun Kee-Wanis" uit de taal van de indiaanse Ochipew-stam. Voor deze uitdrukking werden verschillende vertalingen gevonden waaronder "Laat ons handel drijven" en "Laat ons ervaringen uitwisselen". In het Nederlands wordt de naam "Kiwanis" tegenwoordig uitgelegd als "Laat zien wie en wat je bent" en "Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden".

Een belangrijke stap in het leven der clubs werd gezet in 1987 tijdens het congres te Washington. Het woord "man" werd vervangen door "persoon" in alle Kiwanisteksten, waarmee de deur van de organisatie geopend werd voor vrouwen.

Expansie

In 1916 breidde Kiwanis uit naar Canada (Hamilton, Ontario) om zo "International" te worden.

In 1962 ontstond de eerste club in Mexico (Tijuana, Baja California), waarbij met de lange traditie gebroken werd zich te willen beperken tot de Verenigde Staten en Canada.

In 1963 werd de eerste Europese club opgericht en gecharterd te Wenen in Oostenrijk. Bijna tegelijk ontstond er een club in Bazel en Brussel. Deze laatste werd georganiseerd op 09 maart 1963.

Vervolgens werd de Europese Federatie opgericht (met zetel in Gent). De internationale expansie duurt nog steeds voort in andere werelddelen: er zijn nu clubs in zo'n 90 landen.

Groei

Kiwanis is een 20ste eeuws fenomeen. Het ontstaan van Service Clubs werd "organisatie van clubs ten dienste van" genoemd. Dat laatste vormt één van de belangrijkste bijdragen aan het sociale leven in onze tijd. Het is groter, beter aanvaard en meer gewenst dan ooit. Kiwanis is momenteel actief in 92 landen over de gehele wereld en omvat verschillende culturen. Onze leden spreken 60 talen maar toch denken ze op dezelfde manier.

Doelstellingen

Op de Conventie in Denver, Colorado (USA) werden in 1924 de doelstellingen van Kiwanis vastgelegd. Zij bleven al die tijd onveranderd en toch niet verouderd...

  • Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
  • Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de Gulden Regel: "Behandel een ander zoals je zelf door hem behandeld wilt worden".
  • Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en maatschappelijke toepassingen.
  • Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
  • Het vinden, langs de Kiwanisclubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
  • Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich brengen.

En als je Steve Siemens hoort, internationaal president 2005-06:

"Je sloot je aan om te dienen. Misschien was dit niet je eerste motivatie om lid te worden, maar het moet de reden zijn van je lidmaatschap vandaag. Kiwanis omarmt in haar structuur eender wie haar doel kan dienen, zij het in service of in opbouwwerk. Ons devies, "SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD", ten dienste van de kinderen van deze wereld, staat voor meer dan een holle zin. Het betreft een echt engagement. Kiwaniërs zullen al het mogelijke doen om aan de nood van allen te voldoen.
Wij maken deel uit van een groep die bouwt, niet breekt; die verheft, niet verdrukt; die liefheeft, niet loslaat; die voedt, niet verwaarloost; die acht, niet veracht; die werkt opdat onze ouderen zich zouden nodig voelen, onze kansarmen zich zouden aanvaard voelen, onze jongeren zich belangrijk zouden voelen en onze gemeenschappen zich vereerd zouden voelen dat Kiwanis zich over hen ontfermt."

Kiwanis Event 2019 inschrijving partnership
inschrijving personen
 
© Kiwanis Turnhout vzw webmaster naar startpagina laatst bijgewerkt: 25/01/2019